Kontratugilearen profila

Eskaerak aurkezteko epea irekita

Prozedura
A.H. kontratua
Tramitazio era
Adjudikatzeko irizpide aniztasuna (lehiaketa)
Eskabideak aurkezteko azken eguna
2018/01/15(13:30era arte)
Aurrekontua
1.196.986,54€+ 47.879,46€BEZ
Eskaintzak aurkezteko leku eta epea
Pliken Erregistroa. Kurtzeko plaza 1. Galdakao 48960- 2018/01/15
Bidalitako data: EBAO:
2017/12/05
Argitaratze-data: BAO
2017/12/21
Argitaratze-data: BOE
2017/12/16
DEUC
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=es
Fitxero DEUC
DEUC.xml.xml