Galdakaoko Udalak datorren astelehenean egingo duen osoko bilkurarako aztergaiak

2014/12/19

Galdakaoko Udalak datorren astelehenean, abenduak  22, 09:00etan hasita, egingo duen osoko bilkurarako aztergaiak:I. EBAZPEN ZATIA:1.- Udalbatzak 2014ko azaroaren 27an egindako ohiko bilkuraren Akten onespena.2.- Ogasuna eta Giza-baliabideen I. batzordearen proposamenak:2.1.- Aurreko ekitaldietan sortutako gastuak, indarrean dagoen Aurrekontuari egoteko kreditu-aitorpenen onespena eta dagokion faktura-zerrendaren onespena.2.2.- Zerbitzu publikoak ematea eta administrazioaren jarduerak egiteagatiko Tasak arautzen dituen 6. Ordenantza Fiskalaren I epigrafearen aldaketa –udal kirol instalazioetako zerbitzuak.2.3.- Antepeya 2002, S.L. (Zuhatzuko Adinekoen Egoitzaren ustiapenaren enpresa emakidaduna) eskabidea, 2011, 2012 eta 2013 ekitaldiko kanonen murriztapena eskatuz, 2010 eta 2011 urteetako uholdeek eragindako kalteek sortutako oreka ekonomiko finantziarioa berrezartzeko asmoz.

3.- “Musika Jaruderen Udaltegia” Erakunde Autonomoaren Zuzendaritza Batzordearen Erabaki Proposamena, Erakunde Autonomoaren lan-kontratuko langileen lan baldintzak arautzen dituen hitzarmenaren (UDALHITZ) 1. Xedapen Gehigarria alda dadin.II. KUDEAKETAREN KONTROLA ETA JARRAIPENA UDALBATZA OSOAREN ALDETIK1. EH BILDU udaltaldearen mozioa, Etxebarri-Galdakao-Ospitala lanzaderari buruzkoa.

2. EAJ-PNV udaltaldearen mozioa, Galdakaoko pintadei buruzkoa.

3. Kontu-hartzaileak, 2014ko abenduaren 16ko dataz, egindako txostena Udalbatzari ezagutzera ematea, aurrekontuaren egonkortasun printzipioa ez betetzeagatik eska daitekeen Ekonomia-Finantza Plana ordezkatzen duena.

4. Galderak eta eskaerak

 

Berriak

 

BOE Sustapenak
Lizitazioak
Eustat
Subentzioak
Zure zain Hodei Egiluz