Galdakaoko udalbatzak hiesaren aurkako eta Euskararen Nazioarteko Egunaren aldeko adierazpenak onartu dauz

2015/11/27

Galdakaoko Korporazioak gaur egin dauan Osoko Bilkuran ondoko Aztergaiak izan dira:


1.- 2015eko urriaren 29ko ohiko bikuraren Aktaren onespena.


Emaitza: Onartu da.


2.- Hirigintza, Lan eta Zerbitzu nahi Etxebizitza I. Batzordearen proposamena, UE-BE-2 Exekuzio Unitatearen Plan Berezia behin betiko onesteko.


Emaitza: Onartu da.


Interbentzioak:


Galdakao Orain: Aurkako botoa azaldu dau, Galdakaorako bestelako hiri-plangintza eredu bat aldarrikatuz.


EH Bildu: Aurkako botoa azaldu dau, Exekuzio Unitate honetarako aurretik onartuta egoana Udalbatza honek eraldatzen daualako eta 2006ko Lurzoruaren Legea betetzen ez daualako.


EAJ-PNV: Jakinarazo dau aldaketa partzial hau Metroaren 5. linearen ibilbideak daukazan eskakizunakaitik dala; azpaimarratu dau proposamen teknikoa dala, eta ez politikoa.


Bozketa:


Alde: EAJ-PNV y PSE-EE.


Aurka: EH Bildu, Galdakao Orain.


Abstentzioa: UH eta PP.


3.- Ogasun, Ondare eta Pertsonaleko I. Batzordearen Erabaki-proposamenak:


1. 2015eko ekitaldiko Galdakaoko Udalaren Aurrekontua aldatzeko espedientea (kreditu gehigarriak).


2. 2015eko ekitaldiko Galdakaoko Udalaren Aurrekontua aldatzeko espedientea (kreditu gehigarriak) eta kredituen aitortza estrajudizialaren onespena.


Emaitza: Onartu dira (Aho batez. Bigarren puntuan, EH Bildu abstenidu da).


II. KUDEAKETAREN KONTROLA ETA JARRAIPENA UDALBATZAREN ALDETIK.


1.- EH Bildu, Galdakao Orain eta Irabazi Udaltaldeen mozioa, Merkataritza eta Inbertsioko Hitzarmen Transatlantikoa (TTIT) ezartzearen aurkako Udalerria izateko Adierazpenari buruzkoa.


Emaitza: Ez da onartu.


Bozketa:


Alde: EH Bildu, Galdakao Orain eta UH.


2. EAJ-PNVren mozioa, TTIT-i buruzko mozioen aurreko Proposamenari buruzkoa.


Moción de EAJ-PNV de Propuesta ante las Mociones sobre el TTIT.


Emaitza: Onartu da.


Bozketa:


Alde: EAJ-PNV, PSE-EE eta PP.


Aurka: EH Bildu eta Galdakao Orain.


Abstentzioa: UH.


Mozioa hemen kontsultau lei: www.galdakao.net


3. EAJ-PNV, Galdakaoko Sozialistak eta Alderdi Popularraren udaltaldeen mozioa, Euskararen Nazioarteko Egunari buruzko Adierazpen Instituzionala proposatuz.


Emaitza: Onartu da (aho batez)


Mozioa hemen kontsultau lei: www.galdakao.net


Aurretik EH Bilduk aurkeztutako osoko zuzenketa bat bozkatu da, eta ez da onartu.


4. Bozeramale Batzordearen proposamena, HIESaren aurkako Nazioarteko Ekintza Eguna dela eta, Adierazpen Instituzionala onartzeko.


Emaitza: Onartu da (aho batez). Galdakao Orain, proposamena bultzatu dauan taldeak Adierazpen Instituzionala irakurri dau.


Mozioa hemen kontsultau lei: www.galdakao.net


5.- 2015eko azaroaren 19ko 1896 zenbakidun Alkate Dekretuaren kontu ematea, bertan Diru-laguntzen Plan Estrategikoak diktaminatzeko Informazio-batzorde Bereziko kideak izendatzen dituena.


6.- Galderak eta eskaerak


UH udaltaldeak berba egin dau Udalbatzaren Osoko Bilkurako eztabaida politikoaren barruan, errespetua izateko ahozko interpelazioetan. 

Berriak

 

Lizitazioak
Zure zain Hodei Egiluz